ARTIST’S STATEMENT

Viimeisen parin, kolmen vuoden aikana olen työskennellyt ajan ja sen kuluminsen kanssa keskittyen erilaisiin varjotapahtumiin. Olen kerännyt niin taideobjektien kuin taideyleisön varjoja ja työstänyt niitä eteenpäin itsenäsiksi teoksiksi. Kolmiulotteiset teokset litistyvät tasoon ja yhteydestään irroitettuina varjot eivät enää näytä teoksen alkuperää vaan synnyttävät uusia kokonaisuuksia.

Tässä varjojen maailmassa minua kiinnostaa se, että varjoja ei varsinaisesti ole tarkoitettu havainnoitaviksi, mutta niiden rooli kolmiuloitteisen tilan kokemisessa ja ajan kulumisen kuvana on inspiroiva ja mystinen. Ne ovat merkitävässä roolissa näyttäen tilan teosten ja tapahtumien ympärillä. Varjojen hiljaisuus ja aineettomuus siirtyy paperille ja näyttää katsojalle jotakin uutta. Teokseni ovat ilmeeltään puoliabstrakteja ja lopulta ei enää ole merkityksellistä tietää niiden lähtökohtaa. Kuvat ovat eräänlaista välitilaa.

Tällä hetkellä työskentelen pääsääntöisesti paperille puupiirroksen ja piirtämisen keinoin. Nämä tekniikat sopivat työskentelyyni nyt. En kuitenkaan halua määrittää itseäni vain näiden teknisten seikkojen kautta, vaan ideoiden ja teosten kulloinenkin luonne vaikuttaa niiden muotoon ja toteutukseen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s