ARTIST’S STATEMENT

Työskentelen pääasiassa painetun taiteen alueella ja työstän teoksia useimmiten puupiirroksen keinoin tai puulta painaen.

Käsittelen teoksissani aikaa keräämällä hetkiä ympäröivän maailman ilmiöistä ja rakenteista. Ne näyttäytyvät esimerkiksi varjoina museo- ja galleriaympäristöissä tai arkkitehtonisissa rakenteissa. Viimeisen parin vuoden kuluessa olen siirtynyt ympäristön havainnoinnista käsittelemään prosessin ja materiaalin hetkiä ja havainnoinut niitä. Olen samalla ikään kuin rakentanut rytmejä runon tapaan.

Tällä hetkellä taitokset ovat työskentelyni keskiössä. Teokset, joita edelleen kutsun puupiirroksiksi, syntyvät näiden taitosten ehdoilla. Kuvapinnan rajaa taitos paperissa, ei kaiverrettu raja puun pinnassa. Vedos ei ole enää vain kuva paperilla, vaan paperi itsessään on merkityksellinen.

Taitokset toistavat geometrisia muotoja, suorakaiteita, neliöitä. Tarkkojen taitosten rinnalla työstän teoksia, joissa ”taitokset” ovat sattuman aikaansaamia ryppyjä. Vedospaperin rypyt, joihin väri muodostaa kuvan, tuovat esiin eleen, jolla ne syntyivät. Virheestä paperissa tulee näin osa sisältöä. Prosessin kuluessa taitokset piilottavat ja paljastavat vuorotellen osia syntyvästä teoksesta. Tämä liike ja vuoropuhelu materiaalin kanssa on jatkuvaa. Taitosten toistaminen on kuin eräänlainen harjoitus tai seremonia. Se on pysähtymistä prosessin äärelle.

Vaikka lopputulos näissä teoksissa on abstrakti kuten aikaisemmassakin tuotannossani, niin niiden syntyprosessi on tavallaan käänteinen. Teos lähtee täysin abstraktista ja muuttuu konkreettiseksi.